Not Perfect – Beautiful!

Har DU svårt för att se dig själv på bild? På film? 

Häromdagen var jag med på ett zoommöte om marknadsföring på sociala medier. Vi pratade om allt möjligt som var och en funderade på. 

En av deltagarna berättade att hon ville starta sina konton och hade så mycket värdefullt att dela om sin verksamhet som hjälper människor med bl.a. utbrändhet. 

Men hon hade ett väldigt motstånd mot att vara personlig och synas på bild och film. Det kändes svårt för henne att komma undan självkritiken när hon ser sig själv.

Det här är VÄLDIGT vanligt. 

Och det står i vägen för allt det fantastiska Du har att erbjuda de som väntar på dig. De som behöver dig. Så det är inte bra. Mänskligt, vanligt, men inte bra. 

Så det enda tips jag har är satt flytta den mentala fokusen till DEM. Till de Du vill hjälpa. Från dig och ditt utseende just idag och din oro för hur du ska bedömas till DEM. 

Du har en gåva som du håller tillbaka från de som mest behöver den när den här självkritiken får ta över. 

Skifta din fokus. Be Amazing. Not perfect.